W głównym grzbiecie Pogórza Ciężkowickiego wznosi się Liwocz ( 562 m n.p.m.) zwany też Lewoczem. U zachodniego podnóża tego wzniesienia rozciąga się Czermna (257- 357 m n.p.m.). Wieś leży w dolinie potoku Czermianka w odległości 12 km na północny zachód od Jasła, obecnie w woj. małopolskim.

Czermna liczy obecnie niespełna 2000 mieszkańców. Wioska graniczy z innymi miejscowościami Podkarpacia: Jabłonicą i Brzyskami (od wschodu), Święcanami (od południa), z Szerzynami i Swoszowa (od zachodu), z Jodłową, Dębową i Błażkową (od północy). Wieś jest oddalona od głównych ośrodków przemysłowych i komunikacyjnych: od Jasła i Gorlic – 25 km , od Tarnowa – 45 km , od Tuchowa – 30 km , ale istnieją w niej doskonałe, chociaż do dzisiaj nie dostrzeżone, warunki rozwoju turysty­ki.

Pierwsza nazwa wsi w oryginalnym zapisie “Villam Czyrmna” pochodzi z 1353 r. Inne nazwy brzmiały: Czirmna, Cyrno, Czermno, Czermina. Na­zwa topograficzna wykazuje związek z rdzeniem Czerw – Czerzm-, co oznaczało kiedyś “robak” lub “czerwony”. Najprawdopodobniej jednak od Jana Czermieńskiego lub według innych źródeł Czermnieńskiego ustaliła się nazwa wsi brzmiąca obecnie Czermna